Înapoi la listă

Licitație activă

Fermă industrială de creștere a caprelor și a iezilor la îngrășat- situată în Com. Satulung, județul Maramureș

Satulung, jud. Maramures

400.000 EUR

Prețul nu include TVA

Alexandru Suciu
Persoana de contact

Alexandru Suciu

Descriere

Ferma industrială de creștere a caprelor și a iezilor la îngrășat” situată în Com. Satulung, FN, județul Maramureș și este compusă din:

Teren: Terenul este intravilan, în suprafată totală de 49.522 mp, înscris în CF 50151 Satulung, nr. Cad. 50151 –C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/C8/C9/C10/C11/C12/C13/C14/C15/C16/C17.

Terenul este în proprietatea Consiliului Local Satulung. Pentru utilizarea acestuia există un contract de concesiune nr. 2274/18.05.2006 pe o durata de 25 ani.

Accesul rutier în zona este facil şi se realizează direct din strada. Terenul este plan şi este amenajat cu platforme betonate şi alte amenajari specifice activităţii care se desfăşoara pe amplasament, întreg amplasamentul este delimitat şi imprejmuit. Pe amplasament sunt edificate Clădiri/construcţii speciale cu destinaţie industrial.

Construcţii: Activul este format din 17 clădiri și construcții speciale cu aria construită desfășurată totală de 25.785 mp din care 10.210 mp clădiri și 15.575 mp platforme pentru circulație și silozuri deschise pentru nutreturi

Utilități: Amplasamentul este racordat la următoarele utilităţi: curent electric, apă și canalizare în sistem propriu (puț forat respectiv fosă septică)

Echipamente. Activul este dotat cu utilaje/echipamente/instalaţii specifice domeniului de activitate, mașini si echipamente independente, mobilier, birotică, stocuri de furaje, combustibili, obiecte de inventar,

Animale. Stocul de animale este constituit dins capre de lapte, rasa Saanen și Alpina franceză

Localizare